Karma Technology, to projekt dogłębnie innowacyjny